ORTAOKUL

Hızla değişen ve gelişen dünyada geleceğin liderleri olacak çocukların bugün 21. yüzyılın bilgi, beceri ve değerleri ile donatılmaları gerekmektedir. NİF Okullarında öğrenciler geleceğin dünyasına bugünün gerçeklerinden kopmadan hazırlanırlar.

NİF Ortaokulumuzda öğrencilerin bilişsel ve sosyal becerilerini bir bütün olarak geliştirmelerine önem verilir. Buna olanak sağlayan STEM, fen ve teknoloji, bilişim laboratuvarları ve görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi derslikleri mevcuttur. Öğrencilerin dersleri uygun laboratuvar ve dersliklerde
işlemeleri çok boyutlu, zengin bir öğrenme ortamı sağlar.

Okulumuzda merkezi sınavlara hazırlık ,ortaokulun ilk yılından itibaren başlar. Sınava hazırlanan 8. sınıf öğrencileri hafta sonu çalışmaları ve etüt saatleri ile desteklenir. Yıl boyunca uygulanan merkezi sınav denemeleri ile öğrenciler mevcut potansiyellerini en üst noktaya çıkarır ve sınava hazır hale gelirler.

Sizi Arayalım

Sizi aramamızı ister misiniz?

Okulumuzun Ana Sınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerindeki avantajlı kayıt fırsatları hakkında bilgi vermek, okulumuzu ve eğitim modelimizi daha da yakından tanıtmak için sizinle iletişime geçebiliriz.
Sizi Arayalım