İLKOKUL

Çocukların bilişsel, sosyal ve duyuşsal becerilerini geliştirmede en önemli yıllar ,ilkokul yıllarıdır. İlkokul yıllarında kazanılan temel bilgi ve beceriler, sosyal sorumluluklar ve toplum uyumu bireyi geleceğe hazırlar.

NİF İlkokulumuzda öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal becerileri bir bütün olarak ele alınıp her bireyin öznel potansiyelinin geliştirilmesi hedeflenir. Bu hedef doğrultusunda özgün öğrenme ortamları bireyin ihtiyaçlarına hazır hale getirilir.

Okulumuz “Yaşam ve Eğitim Kampüsü” sloganıyla yaparak-yaşayarak öğrenmeye önem verir. Her öğrenciye sorgulama, deney yapma, keşfetme, doğayla bütün olma hakkı tanır. Bunun yanı sıra çift dilde yabancı dil eğitimi, STEM, robotik kodlama ve yazılım dersleriyle öğrencileri farklı yönlerde geliştirmeyi hedefler.

Sizi Arayalım

Sizi aramamızı ister misiniz?

Okulumuzun Ana Sınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi kademelerindeki avantajlı kayıt fırsatları hakkında bilgi vermek, okulumuzu ve eğitim modelimizi daha da yakından tanıtmak için sizinle iletişime geçebiliriz.
Sizi Arayalım