Loading...
Nif Okulları Logo
NİF OKULLARI

4.000 metrekare kapalı, 20.000 metrekare açık alan üzerinde Ana Sınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi ile “Nif Okulları” yeni eğitim ve öğretim yılına hazır.

  • Güven Duygusu – Okullarda olumlu öğrenme ortamı ancak güvenilir çevre, değerler bilinci, güçlü ilişkiler ve güven duygusunun sağlanmasıyla gerçekleşebilir.

  • Doğayla İç İçe – Biz Nif Okulları olarak doğanın içinde; geniş aktivite, sanat ve bilim üretimi için uygun alanlara sahip, 24 000 metrekarelik kampüsümüzde, öğrencilerimizi merak etmeye, araştırmaya, keşfetmeye ve üretmeye davet ediyoruz.

  • Dijital Dünya – Çocuklarımızın doğanın dengesinden kopmadan geleceğin dijital dünyasında yer edinebilmesi için sizlerle tanışmayı bekliyoruz.

OKULLARIMIZ

NİF Ana Sınıfımızda Montessori temelli, P4C destekli, çocuk gelişiminin farklı yönlerini güçlendirmeyi hedefleyen özgün bir eğitim modeli uygulanır.

Eğitim unsurları gerçekleştirilirken, çocuğun doğasında olan merak duygusundan yola çıkılır. Bir birey olarak çocuğun önce kendini sonra hayatı tanımasına olanak sağlanır. Böylelikle, kendini, duygularını ve ihtiyaçlarını tanımaya başlayan çocuk kendi kendine yetmenin yollarını arar. İşte bu arayış çocuğun özgüvenini inşa etmek için en önemli adımdır. Biz NİF ana sınıfı olarak bu adımı atmaya hazırlanan okul öncesi yaş grubundaki çocuklarımızla dünyayı beraber keşfediyoruz. Siz de bu keşfe hazır mısınız?

Detaylı Bilgi…

Çocukların bilişsel, sosyal ve duyuşsal becerilerini geliştirmede en önemli yıllar ilkokul yıllarıdır. İlkokul yıllarında kazanılan temel bilgi ve beceriler, sosyal sorumluluklar ve toplum uyumu bireyi geleceğe hazırlar.

Detaylı Bilgi…

Hızla değişen ve gelişen dünyada geleceğin liderleri olacak çocukların bugün 21. yüzyılın bilgi, beceri ve değerleri ile donatılmaları gerekmektedir. NİF Okullarında öğrenciler geleceğin dünyasına bugünün gerçeklerinden kopmadan hazırlanırlar.

Detaylı Bilgi…

Okulumuzda yüksek öğretime hazırlık lisenin ilk yılından itibaren başlar. Öğrenciler düzenli aralıklarla YKS denemelerine tabi tutulur. Bu denemelerin sonuçları ölçme-değerlendirme birimince titizlikle takip edilir ve değerlendirilir. YKS’ye hazırlanan 12. sınıf öğrencileri hafta sonu çalışmaları ve etüt saatleri ile desteklenir.

Detaylı Bilgi…

NİF Fen Lisemizde öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun, onların ilgi ve becerileri göz önüne alınarak hazırlanmış bir eğitim yaklaşımı  uygulanır. Öğrencilerin derslere doğal ilgilerinin oluşturulması ve geliştirilmesi adına zengin araç-gereçlerle donatılmış fizik, kimya, biyoloji, STEM, robotik kodlama ve yazılım laboratuvarları hizmete sunulmuştur. Bunların yanı sıra sosyal olarak kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için görsel sanatlar, müzik derslikleri, kulüp salonları ve kütüphane kullanıma açıktır.

Detaylı Bilgi…

HAKKIMIZDA

Detaylı Bilgi

BİZE ULAŞIN

Detaylı Bilgi

İLETİŞİM

Detaylı Bilgi